Op deze website staan affiliate links, bijvoorbeeld naar de website van Body & Fit. Als je via een van deze links een aankoop doet, ontvangen wij een commissie. Dit is een vergoeding voor het doorsturen van onze bezoekers. 

Affiliate disclaimer:
In onze artikelen en op onze pagina’s staan affiliate links. Wanneer je via één van deze links een aankoop doet, ontvangen wij een commissie van de verkoper. De waarde van deze commissie is variabel. Deze is vaak enkele procenten van het aangekochte product van de koper van het product.

Wij geven altijd onze eerlijke mening over producten. Op deze manier kunnen wij onze website draaiende houden en jullie blijven voorzien van (gratis) informatie. Door iets via onze link te kopen, steun je ons in het schrijven van nieuwe content. Producten worden voor jou nooit duurder als je gebruikmaakt van onze links.

Disclaimer

Wanneer u zich toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de hier aangeboden informatie en functionaliteit, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande bepalingen.

Informatie op deze website
De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door groeimaat.com met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Groeimaat.com kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Uitingen op deze website
Op deze website uiten wij onze eigen mening. Deze is tot stand gekomen op basis van onze eigen ervaringen. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Groeimaat.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Groeimaat.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, materieel, immaterieel of ieder andere vorm, als gevolg van het aanschaffen van een product via het gebruik van deze website.

De koper en/of Wederpartij is in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk in geval van ieder vorm van schade, betreffende zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Derden die ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere gegevens dragers en daarop voorkomende gegevens aan groeimaat.com ter beschikking stellen, garanderen aan groeimaat.com dat deze tot hun vrije beschikking staan. Zij vrijwaren groeimaat.com tegen alle aanspraken of claims van andere derden ter zake van inbreuk op aan deze toekomende rechten van (intellectuele) eigendom.

Hyperlinks en verwijzingen
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door groeimaat.com gecontroleerd en/of onderhouden. Groeimaat.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites en/of de correctheid van de hyperlinks en/of verwijzingen.